Sofies valg - en av de dyreste floppene i norsk film. Løselig bygd på Jostein Gaarders salgssuksess: Sofies valg.

Jeg forekommer i renessansen - krysser med ryggen til som gåsegjeter, og roper et eller annet i en havnescene.

 Haremets evnukker i livlig diskusjon med arabiske handelsmenn, samt en og annen italiensk adelsmann?

Torgscenen ble delivis spilt inn på parkerinsplassen ved Chateau Neuf, med lys og kamera fra taket.